T: 0162-510900

Dagprogramma

Dagprogramma

Kinderen hebben structuur en regelmaat nodig, dit biedt hen rust, houvast en duidelijkheid. Kinderdagverblijf Groei biedt daarom een vast programma met steeds terugkerende rituelen aan.

Gedurende de dag zullen gezamenlijke en individuele activiteiten worden afgewisseld. We organiseren uitstapjes, waarbij uw kind net als thuis de mogelijkheid krijgt om de wereld om zich heen te ontdekken. Onder begeleiding gaan kinderen naar de supermarkt, de groenteman, de speeltuin, enz.

De kinderen zullen tijdens deze activiteiten in onze ‘rambler’ zitten. Deze luxe bolderwagen is voorzien van veiligheidsgordels, kinderzitjes en een opstaande rand, zodat de kinderen veilig vervoerd worden en niet zomaar uit de wagen kunnen.

Dagritme

DAGRITME KDV

07.00-08.00

Vervroegde opvang op groep 1

08.00-09.00

Kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen

09.00-09.30

Gezamenlijk speelgoed opruimen, gevolgd door een centrale groepsactiviteit

09.30-10.00

Persoonlijke verzorging en fruit eten

10.00-10.45

Gerichte binnen of buiten activiteit

10.45-11.15

Vrij spelen

11.15-11.30

Persoonlijke verzorging

11.30-12.00

Broodmaaltijd

12.00-12.30

Persoonlijke verzorging. Er wordt voorgelezen voordat de kinderen naar de slaapkamer gaan.

12.30-15.00

Middagdutje. Wanneer de kinderen uit bed komen is er tijd voor persoonlijke verzorging en mogen ze vrij spelen.

15.00-16.00

Er wordt fruit gegeten en een sapje gedronken

16.00-16.30

Dit is het moment voor een gerichte activiteit, gevolgd door vrij binnen of buiten spelen.

16.30-17.15

Tijd voor persoonlijke verzorging en daarna gaan de kinderen aan tafel. De kinderen die zich hebben opgegeven mogen mee eten met ‘Apetito’. De kinderen die niet mee eten krijgen een alternatieve activiteit aangeboden.

17.15-18.00

Het is tijd voor een afsluitende activiteit, waarna de kinderen worden opgehaald en/of mogen vrij spelen.

18.00-19.00

Extra opvang op groep 1

Spelen is een complexe activiteit die onmisbaar is bij het ontwikkelen van sociale, emotionele, taalkundige en intellectuele vaardigheden. Door middel van spel leert een kind stap voor stap hoe de wereld om zich heen eruit ziet.

Dagprogramma VSO


07.00-08.00

Vervroegde opvang op groep 1

08.00-(08.15)08.30

Opvang op de BSO. Er wordt een korte activiteit aangeboden.

(08.15)08.30-09.00

De kinderen worden met de bus, met de auto of te voet naar school gebracht. Kleuters worden naar binnen gebracht en geholpen met hun jas en tas ophangen.

Dagprogramma NSO


(15.00)15.30-15.45

De kinderen worden met de bus of de auto opgehaald van school. Bij mooi weer kan er gelopen worden.

15.45-16.30

De kinderen worden gemotiveerd om naar het toilet te gaan.

Alle kinderen krijgen een stuk fruit en iets te drinken aangeboden.

De kinderen mogen vrij spelen of deelnemen aan een aangeboden activiteit.

16.30-17.00

Opruimen en aan tafel. De kinderen die mee eten met Apetito krijgen hun avondmaaltijd en drinken aangeboden. De kinderen die niet mee eten krijgen iets hartigs. Na de maaltijd volgt een toetje.

17.00-18.00

De kinderen mogen vrij spelen of deelnemen aan een aangeboden activiteit.

 

De kinderen kunnen worden opgehaald vanaf 17.15 uur.

 

Dagprogramma Vakantieopvang


07.00-08.00

Vervroegde opvang op groep 1

08.00-09.15

De kinderen mogen vrij spelen of deelnemen aan een aangeboden activiteit.

09.15-09.30

De kinderen ruimen op en worden gemotiveerd te plassen en wassen hun handen wassen.

09.30-10.00

Tafelmoment met fruit eten en drinken.

10.00-11.30

Er is uitstapje of een activiteit.

11.30-11.45

De kinderen ruimen op en worden gemotiveerd te plassen en wassen hun handen wassen.

11.45-12.30

Tafelmoment met lunch.

12.30-13.00

De kinderen ruimen gezamenlijk de tafel af en doen onder begeleiding de afwas.

13.00-13.30

De kinderen mogen vrij spelen.

13.30-15.00

Er is uitstapje of een activiteit.

15.00-15.15

De kinderen ruimen op en worden gemotiveerd te plassen en wassen hun handen wassen.

15.15-15.30

Tafelmoment met iets hartigs en drinken

15.30-16.15

De kinderen mogen vrij spelen en ronden de middagactiviteit af.

16.15-16.30

De kinderen ruimen op en worden gemotiveerd te plassen en wassen hun handen wassen.

16.30-17.00

De kinderen die mee eten met Apetito krijgen hun avondmaaltijd en drinken aangeboden. De kinderen die niet mee eten krijgen een stuk fruit of iets hartigs en drinken. Na de maaltijd volgt een toetje.

17.00-18.00

De kinderen mogen vrij spelen of deelnemen aan een aangeboden activiteit.

 

De kinderen kunnen worden opgehaald vanaf 17.15 uur.