Kijk!

Met KIJK! volgen we de ontwikkeling van uw kind.

We vinden het bij Groei belangrijk om de ontwikkeling van uw kind te volgen en op de juiste wijze te stimuleren. Om dit goed te doen werken we op de kinderopvanggroepen en de peuterspeelzaal met het kindvolgsysteem KIJK!

Door KIJK! kunnen we het ontwikkelverloop van kinderen observeren en registreren. Zo kijken wij naar de motorische ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling en de denkontwikkeling. Daarnaast kijken wij ook naar hoe uw kind in zijn vel zit. U kunt hierbij denken aan het zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en het betrokken zijn op de activiteiten. 

Dagelijks observeren wij de kinderen gedurende de dag en daarvan worden aantekeningen gemaakt in KIJK!.

  • Twee keer per jaar wordt op basis van deze observaties de ontwikkeling van uw kind geregistreerd in een digitaal systeem. Alle ontwikkellijnen komen daarin terug.
  • Ons activiteitenaanbod wordt aangepast op de ontwikkelbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen.
  • Minstens één keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek.