T: 0162-510900

Oudercomissie

Oudercomissie

Ook de oudercommissie heet u van harte welkom bij kinderdag verblijf GROEI. Hieronder willen wij graag wat over onszelf vertellen.

Wie zijn wij?

Wij zijn een aantal ouders van kinderen die in verschillende groepen bij KDV GROEI zitten.

Waarom?

Waarom zijn we er en wat doen we? We zetten ons, namens alle ouders, in voor een prettige, gezonde en veilige opvang van onze kinderen. Hierbij probeert de oudercommissie zo goed mogelijk de wensen van de ouders te vertegenwoordigen. We doen dit omdat we ons betrokken voelen bij de opvang van onze kinderen.

Hoe?

Hoe doen we dat? Door middel van periodiek overleg met de leiding van het kinderdagverblijf geven we adviezen met betrekking tot lopende zaken van het kinderdag verblijf en behandelen we punten die vanuit ons, of vanuit de ouders worden ingebracht. Voorbeelden van agenda punten zijn: GGD rapportage, informatie uit het leidsterteam, tarief bepalingen, activiteiten, cursussen en communicatie met ouders.

Bijdrage

Ook proberen we namens de ouders een bijdrage te leveren aan bijzondere activiteiten, zoals de sinterklaasviering.

Contact

Hoe zijn we te bereiken? Op de website van KDV GROEI is een aparte pagina met gegevens over de leden van de ouderraad. Er staan foto’s op de pagina zodat u ons mogelijk kunt herkennen als u uw kinderen komt brengen en/of halen. We hebben tevens een mailadres voor vragen: oudercommissie[at]kdvgroei.nl.

Wij hopen dat uw kind en u de kinderopvang als een prettige en leuke tijd zult ervaren. Wij hopen hieraan een goede bijdrage te kunnen leveren.