Uk en Puk (VVE)

Puk is een pop die hoort bij het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Uk en Puk. De kinderen maken samen met Puk allerlei herkenbare, leuke en spannende dingen mee die passen bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. Daarnaast lezen we elke dag voor, wat de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de woordenschat stimuleert. 

Het aanbod van Puk is de basis van ons dagprogramma, zowel voor de kinderopvanggroepen als voor de peutergroepen.