Opvang

Kinderopvang

(0 – 3 jaar)

Op onze kinderopvanggroepen kunnen baby’s, dreumesen en peuters (0 -4 jaar) volop spelen en plezier maken met andere kinderen. Een vast dagritme, een vaste (stam)groep, een vast team pedagogisch medewerkers en terugkerende rituelen rondom eten en slapen zorgen voor veiligheid en geborgenheid. Dit hebben kinderen nodig om zich optimaal te ontwikkelen. De kinderopvang is een belangrijke uitvalsbasis voor alle ontdek-, leer-, en speelactiviteiten. Je kind gaat samenspelen met andere kinderen, leren delen en rekening houden met elkaar. Vrij spelen en plezier maken vinden we belangrijk. We gaan elke dag naar buiten, ook als het minder goed weer is. Zo leren kinderen de seizoenen ervaren. Ook voor baby’s is buiten zijn belangrijk.

Lees meer

Bij Groei vangen we uw baby op met de grootst mogelijke zorg. Dit betekent dat we baby’s in alle kalmte op schoot voeden en zorgvuldig aandacht geven bij het verschonen, naar bed brengen en wakker worden. We houden oogcontact, praten zacht, benoemen wat we doen en wat uw baby doet. We houden de signalen die uw baby geeft goed in de gaten. Is hij of zij moe, toe aan een ander speeltje of mag er geknuffeld worden? Rust en veiligheid voor kinderen is heel belangrijk. Daarom zien we uw kind graag minimaal twee dagdelen per week op onze kinderopvanggroepen.

Peuterplusgroep

(3 – 4 jaar)

Wanneer uw kind 3 jaar wordt, gaan we samen kijken of hij/zij eraan toe is om over te stappen naar onze peuterplusgroep. Hier staat de voorbereiding op de start van de basisschool centraal. Spelenderwijs gaan we werken aan nét dat beetje extra zelfredzaamheid en zelfstandigheid waardoor uw kind veilig kan starten op de school van uw keuze.  

Lees meer

De kinderen gaan samen met de leidsters van de groep het schema van de kinderopvang afbouwen en het schoolschema opbouwen. Denk hierbij aan het afbouwen van het middagslaapje en het aanleren van het zelfstandig aankleden en het zelfstandig naar het toilet gaan. Ook oefenen we het omgaan met kleine opdrachtjes en werkjes. Het dagritme van de peuterplusgroep verschilt minimaal met dat van de dagopvanggroep. Er is in het dagprogramma ruimte voor vrij spel en georganiseerde activiteiten en er zijn vaste tafelmomenten. Tijdens de begeleide activiteiten wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de vormen, de kleuren en het sorteren. Er wordt ook geoefend met het tellen en het benoemen van de dagen van de week. De materialen op de peuterplusgroep zijn uitdagend en sluiten beter aan op de leef- en belevingswereld en de ontwikkeling van het 3-jarige kind. Op de peuterplusgroep gaan de kinderen tussen de middag rusten.

Oudere peuters gaan meer onderzoeken, samen spelen en praten. Ze genieten volop van verschillende rollenspellen, zo oefenen ze hun sociale vaardigheden. We werken steeds een aantal weken rondom herkenbare thema’s die dichtbij het kind staan, zoals ‘Ik en mijn familie’, ‘Reuzen en kabouters’ en alle seizoenen natuurlijk. Dankzij deze verschillende activiteiten leren kinderen spelenderwijs steeds meer begrijpen en verbanden zien in de wereld om hen heen. We geven ouders ook ideeën en tips voor spelletjes thuis.

Peuterspeelzaal

(2 – 4 jaar)

Op onze peuterspeelzaal zijn peuters van 2 tot 4 jaar welkom om twee (of meer) ochtenden of middagen met elkaar te komen spelen. Net als het kinderdagverblijf is de peuterspeelzaal een goede voorbereiding op de basisschool. Onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers (met aanvullende VVE-opleiding) krijgen peuters alle gelegenheid om zich te ontwikkelen op sociaal, emotioneel en motorisch gebied. Het is dus niet alleen leuk om te komen spelen, maar ook heel leerzaam.

Lees meer

Peuters hebben behoefte aan regelmaat en herkenning. Wij werken daarom met een duidelijke dagindeling. Dit geeft peuters houvast, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. De peuters spelen in hun eigen groepsruimte onder begeleiding van een vaste medewerker, die de kinderen goed kent. Zo bieden wij de peuters een veilige, vertrouwde omgeving.

Het streven is om het aanbod van de peuterspeelzaal zo veel mogelijk aan te laten sluiten op het aanbod van de peuterplusgroep, zodat we ook gezamenlijke activiteiten kunnen aanbieden.

VVE

Puk is een pop die hoort bij het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Uk en Puk. De kinderen maken samen met Puk allerlei herkenbare, leuke en spannende dingen mee die passen bij de leef- en belevingswereld van de kinderen.

Buitenschoolse opvang

(4 – 12 jaar)

De BSO van GROEI werkt samen met alle scholen in onze gemeente om kinderen van 4 tot 13 jaar een warme, fijne en uitdagende plek te bieden waar ze buiten schooltijd schooltijd graag naartoe gaan. Een team vaste medewerkers staat iedere dag voor de kinderen klaar. We kijken goed naar de behoefte van de kinderen en passen ons aanbod daarop aan. Bij de BSO kunnen kinderen vrij spelen, binnen of buiten, meedoen aan activiteiten en natuurlijk ook gewoon lekker op de bank een boek lezen.

 

Lees meer

Iedere week gaat er een groep lekker koken, we maken heerlijke gerechten als spaghetti, soep of een lekkere stamppot. En iedereen die zin heeft mag een hapje komen proeven. We vinden het belangrijk dat kinderen ook buiten zijn (als het weer dit toelaat), daarom zijn we vaak op het buitenterrein te vinden. We spelen een wedstrijd knotshockey, houden een pingpong-toernooi, doen gezellig een spelletje of gaan lekker aan de grote picknicktafels kleuren.
Als kinderen huiswerk hebben bieden we gelegenheid om hier mee aan de slag te gaan. We helpen waar het nodig is en zorgen voor een rust moment zodat er even ‘gestudeerd’ kan worden.
Uitstapjes zijn een vast onderdeel van ons programma. Daar waar het kan gaan we op stap. Dit kan zijn in de vorm van een speurtocht door de wijk of een ritje met de bus naar de natuurspeeltuin. Vooral tijdens de vakanties zijn we met regelmaat op pad. We maken voor iedere vakantie een uitdagend programma waarbij we in gesprek gaan met kinderen over de aan te bieden activiteiten.

 

Klik hier voor het meest actuele vakantieprogramma.