T: 0162-510900

Tarieven

Tarieven

Of u nu werkt op vaste (halve) dagen of flexibele werktijden heeft, bij de Kinderdagverblijf Groei kunt u altijd terecht voor opvang. Hieronder staat een overzicht van onze mogelijkheden en de bijbehorende tarieven.
Uw kind komt wekelijks op vaste dagen naar het kinderdagverblijf.

Groei is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 8.00 en 18.00uur.

Desgewenst kunnen aanvangstijden en/of ophaaltijden met een uur uitgebreid worden.

Uurtarief 2017 Kinderopvang € 7,95

Halvedagopvang

Ook kunt u bij ons terecht voor halvedagopvang. De openingstijden zijn van 8.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 18.00 uur.

U kunt ook kiezen voor een verlengde ochtend tot 14.00 uur of een verlengde middag vanaf 12.30 uur.

Desgewenst kunnen aanvangstijden en/of ophaaltijden met een uur uitgebreid worden.

Uurtarief 2017 Kinderopvang € 7,95

Flexibele opvang

Bij onze flexibele opvang bent u helemaal vrij in uw keuze van dagen en tijden.

U kunt vaste dagen en tijden afnemen, maar ook wisselen per week.

Wij zien kinderen wel graag minstens 5 uur aaneengesloten op een dag (één dagdeel). Dat zorgt ervoor dat ze zich bij ons thuis voelen.

Uurtarief 2017 Flexibele kinderopvang € 8,10

Uw kind komt wekelijks op vaste dagen naar de buitenschoolse opvang van het kinderdagverblijf. We bieden de mogelijkheid om voorschoolse opvang en naschoolse opvang af te nemen.

De voorschoolse opvang is geopend tussen 08.00 en 09.00 uur. De naschoolse opvang is geopend tussen 15.00 en 18.00 uur.

Desgewenst kunnen aanvangstijden en/of ophaaltijden met een uur uitgebreid worden.

Tijdens ADV-dagen van de verschillende scholen zal de BSO open zijn.

Uurtarief 2017 Buitenschoolse opvang € 6,89

Flexibele opvang

Bij onze flexibele opvang bent u helemaal vrij in uw keuze van dagen en tijden. U kunt vaste dagen en tijden afnemen, maar ook wisselen per week.

Uurtarief 2017 Flexibele Buitenschoolse opvang € 7,14

Vakantieopvang (BSO)

Tijdens schoolvakanties is de buitenschoolse opvang van Kinderdagverblijf Groei altijd open. We bieden de mogelijkheid om de vaste dagen af te nemen; het vakantieopvang contract bestaat uit tenminste 9 weken opvang, die ouders gedurende het jaar zelf in kunnen plannen. Tevens is er een flexibel vakantieopvang contract waarbij de benodigde dagdelen al naar gelang ingepland kunnen worden in ons online planningsprogramma.

40 weken opvang

€7,00 per uur

Apetito

De mogelijkheid bestaat om de avondmaaltijd van Apetito in de uurprijs op te nemen. De uurprijs (kinderopvang) bij een hele dag zal dan € 8,33 bedragen. Tevens is het mogelijk om een strippenkaart voor Apetito te kopen en deze naar wens te gebruiken. De strippenkaart kost € 38,00 en is geschikt voor 10 avondmaaltijden.

Bijkomende kosten

Iedere maand wordt er € 1,15 ouderbijdrage in rekening gebracht. Hiermee worden verjaardagscadeautjes, sinterklaascadeautjes, Vader- en Moederdag cadeautjes en uitstapjes bekostigd.
Eenmalig worden inschrijfkosten in rekening gebracht € 17,50.

Feestdagen

Tijdens Nationale feestdagen is Kinderdagverblijf Groei gesloten. Deze dagen worden niet in rekening gebracht.
Nationale feestdagen 2017

Nieuwjaarsdag 2018 1 januari 2018
Goede vrijdag 2018 30 maart 2018
2e Paasdag 2018 2 april 2018
Koningsdag 2018 27 april 2018
Hemelvaartsdag 2018 10 mei 2018
2e Pinksterdag 2018 21 mei 2018
1e Kerstdag 2018 25 december 2018
2e Kerstdag 2018 26 december 2018

(Overige Nationale feestdagen vallen dit jaar in het weekend)

Wat zijn uw netto maandelijkse kosten?

Wat uw netto maandelijkse kosten zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In veel gevallen komt u namelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In de wet kinderopvang is geregeld dat de belastingdienst mee betaalt aan de kosten kinderopvang. Het aantal dagdelen dat u per week afneemt bepaalt het bruto maandtarief. De belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage maandelijks op een door de ouder(s) opgegeven bank- of girorekening.
Om te bepalen wat uw maandelijkse kosten voor onze opvang zijn, is het van belang om te weten of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Deze toeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst en is afhankelijk van het gezinsinkomen. Kinderopvangtoeslag wordt namelijk altijd gekoppeld aan het aantal uren dat de beide ouders werken. Uitgangspunt zijn de arbeidscontracturen van de minst werkende ouder. Werkt de ene ouder bijvoorbeeld 36 uur en de andere 20 uur, dan wordt de toeslag gekoppeld aan die 20 uur.
In de volgende situaties kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u niet werkt:
- U bent jonger dan 18, u krijgt bijstand en volgt een opleiding;
- U volgt een traject naar werk en u hebt geen uitkering of werkgever;
- U volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling;
- U volgt een traject naar werk;
- U bent student.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen?

Bij een kinderdagverblijf kunt u 140% van het aantal arbeidsuren (van de minst werkende partner) aan opvang opnemen zonder nadelige gevolgen.
Bij de buitenschoolse opvang kunt u 70% van het aantal arbeidsuren (van de minst werkende partner) aan opvang opnemen zonder nadelige gevolgen.


Voor uitgebreide informatie over de opvangmogelijkheden en de tarieven adviseren wij u contact op te nemen met de locatiemanager van Kinderdagverblijf Groei.