T: 0162-510900

Tarieven

Tarieven

Of u nu werkt op vaste (halve) dagen of flexibele werktijden heeft, bij de Kinderdagverblijf Groei kunt u altijd terecht voor opvang. Hieronder staat een overzicht van onze mogelijkheden en de bijbehorende tarieven.
Uw kind komt wekelijks op vaste dagen naar het kinderdagverblijf.

Groei is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 8.00 en 18.00uur.

Desgewenst kunnen aanvangstijden en/of ophaaltijden met een uur uitgebreid worden.

Uurtarief 2017 Kinderopvang € 8,10

Halvedagopvang

Ook kunt u bij ons terecht voor halvedagopvang. De openingstijden zijn van 8.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 18.00 uur.

U kunt ook kiezen voor een verlengde ochtend tot 14.00 uur of een verlengde middag vanaf 12.30 uur.

Desgewenst kunnen aanvangstijden en/of ophaaltijden met een uur uitgebreid worden.

Uurtarief 2017 Kinderopvang € 8,10

Flexibele opvang

Bij onze flexibele opvang bent u helemaal vrij in uw keuze van dagen en tijden.

U kunt vaste dagen en tijden afnemen, maar ook wisselen per week.

Wij zien kinderen wel graag minstens 5 uur aaneengesloten op een dag (één dagdeel). Dat zorgt ervoor dat ze zich bij ons thuis voelen.

Uurtarief 2017 Flexibele kinderopvang € 8,30

IKK-flex

€ 8,30 Voor opvang vóór 07.45 uur en na 18.15 uur.De voorschoolse opvang is geopend tussen 08.00 en 09.00 uur. De naschoolse opvang is geopend tussen 15.00 en 18.00 uur.

Desgewenst kunnen aanvangstijden en/of ophaaltijden met een uur uitgebreid worden.

Tijdens ADV-dagen van de verschillende scholen zal de BSO open zijn.

Uurtarief 2017 Buitenschoolse opvang € 7,02

Flexibele opvang

Bij onze flexibele opvang bent u helemaal vrij in uw keuze van dagen en tijden. U kunt vaste dagen en tijden afnemen, maar ook wisselen per week.

Uurtarief 2017 Flexibele Buitenschoolse opvang € 7,25

IKK-flex

€ 8,30 Voor opvang vóór 07.45 uur en na 18.15 uur.

Vakantieopvang (BSO)

Voor (BSO) kinderen die tijdens de schoolvakanties naar Groei komen is er tijdens iedere vakantie een uitdagend programma opgesteld. Deze opvangvorm wordt per dagdeel afgenomen. Ouders kunnen hun kind hier iedere vakantie voor aanmelden en steeds bekijken welke dag het beste bij de wensen van hun kind past. Tarief vakantieopvang: € 7,15

I Peuteropvang

€ 8,10 Voor peuteropvang op vaste dagdelen.

Flexibele opvang PSZ

€ 8,30 Voor peuteropvang zonder vaste dagdelen

Apetito

We bieden iedere dag een heerlijke en gezonde avondmaaltijd aan.
Tarief kinderopvang: € 4,00
Tarief buitenschoolse opvang: € 4,75

Bijkomende kosten

Iedere maand wordt er € 1,15 ouderbijdrage in rekening gebracht. Hiermee worden verjaardagscadeautjes, sinterklaascadeautjes, Vader- en Moederdag cadeautjes en uitstapjes bekostigd.
Eenmalig worden inschrijfkosten in rekening gebracht € 17,50.

Feestdagen

Tijdens Nationale feestdagen is Kinderdagverblijf Groei gesloten. Deze dagen worden niet in rekening gebracht.


Nationale feestdagen 2020
Nieuwjaar - Woensdag, 1 Januari 2020
Goede vrijdag - Vrijdag, 10 April 2020
Paasmaandag - Maandag, 13 April 2020
Koningsdag - Maandag, 27 April 2020
Bevrijdingsdag - Dinsdag, 5 Mei 2020
O.H. Hemelvaart - Donderdag, 21 Mei 2020
Pinkstermaandag - Maandag, 1 Juni 2020
Kerstmis - Vrijdag, 25 December 2020

Wat zijn uw netto maandelijkse kosten?

Wat uw netto maandelijkse kosten zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In veel gevallen komt u namelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In de wet kinderopvang is geregeld dat de belastingdienst mee betaalt aan de kosten kinderopvang. Het aantal dagdelen dat u per week afneemt bepaalt het bruto maandtarief. De belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage maandelijks op een door de ouder(s) opgegeven bank- of girorekening.
Om te bepalen wat uw maandelijkse kosten voor onze opvang zijn, is het van belang om te weten of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Deze toeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst en is afhankelijk van het gezinsinkomen. Kinderopvangtoeslag wordt namelijk altijd gekoppeld aan het aantal uren dat de beide ouders werken. Uitgangspunt zijn de arbeidscontracturen van de minst werkende ouder. Werkt de ene ouder bijvoorbeeld 36 uur en de andere 20 uur, dan wordt de toeslag gekoppeld aan die 20 uur.
In de volgende situaties kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u niet werkt:
- U bent jonger dan 18, u krijgt bijstand en volgt een opleiding;
- U volgt een traject naar werk en u hebt geen uitkering of werkgever;
- U volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling;
- U volgt een traject naar werk;
- U bent student.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen?

Bij een kinderdagverblijf kunt u 140% van het aantal arbeidsuren (van de minst werkende partner) aan opvang opnemen zonder nadelige gevolgen.
Bij de buitenschoolse opvang kunt u 70% van het aantal arbeidsuren (van de minst werkende partner) aan opvang opnemen zonder nadelige gevolgen.


Voor uitgebreide informatie over de opvangmogelijkheden en de tarieven adviseren wij u contact op te nemen met de locatiemanager van Kinderdagverblijf Groei.